فارسی

افرا چوب آسنا

پالت ، باکس پالت ، زغال ، مصنوعات چوبی ، پتروشیمی ، اسماعیل مثمری.

افرا چوبافرا چوبافرا چوب
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

افرا چوب

شرکت افرا چوب آسنا با 100 نفر پرسنل مجرب و ماشین آلات پیشرفته و با ظرفیت تولید روزانه 1000 عدد در حال تولید پالت چوبی با کیفیت بسیار عالی میباشد

و با بسیاری از پتروشیمیها و شرکتهای بزرگ کشور قرارداد مستقیم دارد .

www.afrasena.ir

گواهی نامه ها :